ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ธันวาคม 2559

- ก้าวทันประเด็นภาษีกับ LTF
- คำแนะนำและวิธีการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
- ค่าใช้จ่าย 200% กับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
- การทำสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
- การทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้ประโยชน์ทางภาษี
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

- สุดยอดนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- เปิดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ "MINOR FOOD GROUP"
- ลูกจ้างทำงานบ้านกับกฎหมายแรงงานของไทย
- เพียรพอเพื่อพอเพียง
- การคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ธันวาคม 2559

- เข้าสู่เส้นชัย ในการนับชั่วโมง (วิธีการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)
- ภาษีอากรกับรายได้ในงบกำไรขาดทุน
- เคลียร์ให้ชัดลงทุนสินทรัพย์ยังไงให้ได้เป็นรายจ่าย 2 เท่า
- National e-Payment
- คำคุณศัพท์เกี่ยวกับความมั่นคงและมั่งคั่ง
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด