ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มีนาคม 2560

- ลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี
- ภาษีช่วยภาคใต้ (ตอน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ)
- เมื่อเน็ตไอดอลต้องเสียภาษี
- อะไรบ้างคือปัญหาที่ท่านจะพบจากการนำส่งงบการเงิน e-Filing
- ประเด็นภาษี "ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา"
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มีนาคม 2560

- การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเสรษฐกิจดิจิทัล
- เปิดบ้าน IKEA สัมผัสสไตล์การทำงานแบบ Family Spirit
- ผู้นำทำวง HR สะเทือน
- กฏหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราใหม่
- เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ ก็สำเร็จแต่เนิ่นๆ

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มีนาคม 2560

- ธุรกิจซื้อขายสินค้าจะใช้หลักการบัญชีอย่างไรดี
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
- เตรียมรับมือมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจ
- คำศัพท์เกี่ยวกับความพอเพียง
- Uber App Co-founder อูเบอร์ แอพ สตาร์ทอัพหมื่นล้าน
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด