ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน สิงหาคม 2560
-  หักค่าลดหย่อน/หักค่าใช้จ่าย 200% เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
-  การหักลดหย่อนเงินฝากแบบประกันชีวิต
-  การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยกว่าที่ขอคืนไว้
-  การควบคุมภายใน
-  มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2560 3 ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

-  ระวัง! 4 หลุมพรางที่ขวางความสำเร็จในการใข้งาน
-  การจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้
-  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับการหักค่าจ้าง
-  หน้าที่ของนายจ้างเกี่ยวกับตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
-  การแก้ปัญหา...ความทุกข์

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน สิงหาคม 2560

-  บันไดควมสำเร็จของวิชาชีพกับการเป็น CFO และสมุห์บัญชี
-  นายจ้างพร้อมลูกจ้างต้องหักเงินใช้หนี้ กยศ. แล้ว
-  เก็บภาษีออนไลน์นโยบายที่ควรทำ หรือ ความฝันในอุดมคติ
-  ปรับมุมคิดสุ่การเป็น"นักบัญชียุคดิจิทัล"
-  คำกริยาที่เกี่ยวกับการลดจำนวนหรือปริมาณ
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด