ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ตุลาคม 2561
- ภาระภาษีของงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สารพันปัญหาในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- วางแผนให้ดี "ประเด็นภาษี" เมื่อลงทุนกับกองทุนรวม
- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

- ทำงานแบบ Gig ได้หรือเสีย
- เคล็ดลับ "จัดพอร์ต" กองทุนรวม
- การบริหารจัดการพนักงานระดับปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารสั่งงาน
- The Effective Leader "ผู้นำ" นำอย่างไรให้ได้ทั้ง "'งาน" และ "คน"
- เทคนิคการ Coach กับการสร้าง S-Curves Career ของพนักงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ตุลาคม 2561

- Update การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อย่าลืมต่ออายุสมาชิกภาพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
- รายการบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง (ตอนที่1)
- เริ่มต้นธุรกิจใหม่กับแฟรนไชส์ NEW START UP WITH FRANCHISE
- เตรียมตัวให้ดี e-Tax Invoice กับ  e-Tax Invoice by e-mail
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด