ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561
- เสนอรื้อโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่
- ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 ทุกครั้งที่จ่ายเงินไปต่างประเทศหรือไม่
- การสื่อสารข้อบกพร่องการควบคุมภายในจากการสอบบัญชี
- ข้อพิจารณาทางกฎหมายธุรกิจและภาษีในการซื้อขาย/ควบรวมกิจการ
- ย้ำอีกที! ก่อนจะพลาดรถด่วนขบวนสุดท้ายในการลดหย่อนภาษีด้วย LTF และ RMF
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

- จริงหรือไม่ที่ "OKRs" จะถูกนำมาใช้ "KPIs"
- ไขโจทย์ HR ยุค 4.0 : แนวโน้มทิศทางในการปรับตัว
- การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : วินัย การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
- ผู้ประกันตนเกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญถึงแก่ความตาย..."เงินชราภาพ" ได้รับหรือไม่?

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

- โชคดีถูกลอตเตอรี่ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
- บัญชีชุดเดียวกับ Digital Transformation
- บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี
- Update มาตรฐานรายงานทางการเงินและแนวโน้มในการบังคับใช้
- รายการบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง (ตอนที่ 2)
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด