ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มีนาคม 2561
-  รวมประเด็นการจัดทำบัญชีสำหรับ NPAEs
-  Cashless Society สังคมไร้เงินสด
-  การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
-  แนวปฏิบัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ
-  สัญญาเช่าควบคุมเริ่มใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2561 กระทบใครบ้าง?
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มีนาคม 2561

-  สร้าง "ตารางชีวิต" เพื่อชีวิตที่ก้าวไกล
-  ค่าชดเชย...เจ้าหนี้อายัดไม่ได้

-  การบริหารค่าตอบแทน...แบบไหนที่เรียกว่าเป็นธรรม
-  "FOOD PASSION" ธุรกิจอาหารที่เติบโตบนรากฐานแห่งความสุข
-  Career Path ปัจจัยสร้างความผูกผันในการทำงานของเด็กรุ่นใหม่

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มีนาคม 2561

-  ตรวจเช็กสุขภาพการเงินกับ NCB
-  คำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสำคัญ
-  การปรับปรุงในสาระสำคัญของ TAS 7 งบกระแสเงินสด
-  เรามาคุยกันต่อเรื่องหมวดบัญชี การออกแบบผังบัญชีกันเถอะ
-  รู้จักกับเครื่องบันทึกการเก็บเงินอุปกรณ์สำคัญสำหรับกิจการค้าปลีก
-  นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือสอบบัญชีจะต้องรักษาสถานภาพอย่างไร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด