ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มกราคม 2563

-  ลงทุนเพื่อผู้เยาว์ ใครมีหน้าที่เสียภาษี
-  6 เคล็ดลับ สร้างสุขภาพ ชีวิตดีรับปี 2020
-  ข้อเทคนิคการร่วมทุน ในกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
-  6 ประเด็น ลดเสี่ยงปัญหาภาษี ก่อนปิดงบการเงิน ปี 2563
-  การซื้อ RMF เพื่อนำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มกราคม 2563

-  กลยุทธ์การพัฒนาคนปี 2563
-  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ประกันตนได้อะไร จากกองทุนประกันสังคม
-  จิตวิทยาการบริหาร “ภาวะผู้นำ” ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยพัฒนา
-  ครบเครื่องเรื่องค่าตอบแทน : ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ผลกระทบที่ต้องระวัง
-  คลายปมปัญหาแรงงาน ผ่าประเด็นบริหาร “คน” ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มกราคม 2563

-  ความเสี่ยงพื้นฐาน นักบัญชีควรระวัง
-  ยกเลิกการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e Filing รูปแบบเดิม
-  Update มาตรฐาน การรายงานทางการเงินใหม่ [TFRS 16] ปี 2563
-  รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร