ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2560
-  สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
-  เลี่ยงฉ้อโกง ขอคืนภาษีอันเป็นเท็จ : ความผิดฐานฟอกเงิน
-  เงินปันผลกับ 3 จุดที่สำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบ
-  ประเด็นภาษี "เหตุในการยกเว้นการออกใบกำกับภาษี"
-  มองกฎหมายให้ทะลุ มองธุรกิจให้ทะลวง "EDC ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องมีหรือไม่"
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

-  องค์กรในฝันในยุค 4.0
-  คำถามฉุกคิด...เทคนิคการโค้ชให้ได้งานและได้ใจ
-  เมื่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่พอใจการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่จะมีวิธี "คุ้มครอง" อย่างไร ?
-  อย่าปล่อยให้ใครขโมยความสำเร็จของคุณไป
-  เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ "ใช่" โดนใช้ Resume ผู้สมัครงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กรกรฎาคม 2560

-  ธุรกิจให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน"
-  ธุรกิจให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  ผลกระทบต่อนักบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีตามนโยบาย National e-Payment
-  บัตรใบเดียวจ่ายได้ทุกธุรกรรมทั้งซื้อขาย บริการ กับประเด็นถามตอบที่น่าสนใจกับเครื่อง EDC
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด