ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มกราคม 2560

- เทศกาลปีใหม่ของขวัญ ของรางวัล ถูกใจคนรับและสรรพากร
- รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเปลี่ยนไป
- ส่งเสริมการขายเพื่อรับรองเป็นรายจ่ายที่ต้องพินิจพิจารณา
- การเสียภาษี กรณีคนต่างด้าวเข้ามากำกับภาพยนตร์ในประเทศไทย
- สิทธิการใช้ผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปี
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มกราคม 2560

- ผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรคาดหวัง
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
- การประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง
- เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ได้ทั้ง "งาน" และ "ใจ"
- มิติใหม่ของงาน HR กับบทบาทการเป็นโซ่ข้อกลาง

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มกราคม 2560

- TFRS for SMEs ในบทใดบ้าง "ที่จะใช้บังคับในรอบบัญชีปี 2561"
- ผลขาดทุนสุทธิไม่เกิน 5 ปี ใช้สิทธิอย่างไร
- จ่ายค่าใช้จ่ายจิปาถะให้พนักงานอย่างไร ให้ไม่มีปัญหารายจ่ายต้องห้าม
- ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- คำคุณศัพท์เกี่ยวกับความระมัดระวังและความรอบคอบ
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด