ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน เมษายน 2561
- การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
- Tax incentives on Education
- รู้หรือไม้กรณีใดบ้างที่ต้องเสีย VAT 0% 7% หรือยกเว้น
- ปัญหาน่าคิดกรณีการนำกิจการยกว้น VAT เข้าระบบ VAT ด้วยความสมัครใจ
- อ่านและสืบค้น เอกสารภาษีอากร ได้ในรูปแบบ e-Magazine Index
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน เมษายน 2561

- เพิกถอน "ใบลาออก" ได้จริงหรือ?
- ระวัง! อคติในการสัมภาษณ์งาน
- เทคนิคการสอนงานให้ได้งาน
- การบริการความขัดแย้งและการสร้างทีม ตามแนวทาง PDCA
- COMPETENCY ASSESSMENT แนวคิดการประเมินสมรรถนะของทีมงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน เมษายน 2561

- การลดค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- 5 รายการควรเช็กให้ดีก่อนนำส่งแบบ ภ.ง.ด. 50
- การปิดบัญชีประจำปีเพื่อจัดทำงบการเงินอย่างสมบูรณ์แบบ
- การประกันความรับผิดทางวิชาชีพและการประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด