ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562

-  RMF ซื้ออย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-  ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกกฎหมาย ไม่ยากอย่างที่คิด
-  ค่าตอบแทนจากการเลิกสัญญาเช่า ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-  สินค้าคงเหลือ : หลักบัญชีกับหลักภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง
-  “สรรพากรยุคใหม่” เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

-  เคล็ดลับสร้างบริษัท...ให้ทุกคนอยากมาทำงานด้วย
-  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างแรงงาน
-  HR TRENDS : พลังของความเงียบ  (The Power of Slence)
-  กลยุทธ์พัฒนาองค์กรสู่ Dream place to work แบบฉบับแสนสิริ
-  ผู้ประกันตน “ตาย” บิดาหรือบุตร (ตามความเป็นจริง) จะทำอย่างไร? ให้ได้รับเงิน “บำเหน็จชราภาพ

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562

-  เมื่อมาตรฐาน NPAEs จะเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่กระทบบ้าง
-  4 ข้อควรระวัง เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
-  รู้หรือยัง? ซื้อบ้านหรือคอนโด ยกเว้นภาษีสูงสุดถึง 2000,000 บาท
-  บุคคลธรรมดาทำธุรกิจกับการวางแผนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-  กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี Blockchain
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด