ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กันยายน 2559

- การตรวจสอบภายในกลไก เครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กร
- การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
- ภาษีกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC
- การวางระบบป้องกันการเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่4)
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กันยายน 2559

- ความรับผิดทาง "อาญา" ตามกฎหมายประกันสังคม
- นัก HR ใช้ประโยชน์จาก "โลกยุคดิจิทัล"
- หัวใจบริการ หัวใจของความสำเร็จ
- HR ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับ "อลิซ" ในโพรงกระต่าย
- กว่าจะถึงวัยเกษียณก็สายเสียแล้ว

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กันยายน 2559

- นักบัญชีรู้หรือยัง IFRS for SMEs ต่างกับ NPAEs อย่างไร  
- เทคนิคง่ายๆ ในการจัดการรายจ่ายต้องห้าม
- อากรแสตมป์เรื่องไม่เล็ก
- งาน Accountants' Technology 2016 Melbourne,Australia
- ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดการข้อมูลของผู้สอบบัญชีในคืนที่เทคโนโลยีเต็มท้องฟ้า
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด