ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มิถุนายน 2562

- "อากรขาเข้า" และ "อากรขาออก"
- ภาษีมูลค่าเพิ่มในยุคสังคมไร้เงินสด
- เสี่ยงกว่ามั้ย...ถ้าไม่ใช้บัญชีชุดเดียว
- แก้ไขข้อผิดพลาดกับมาตรการบัญชีชุดเดียว
- ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร
- กลยุทธ์การวางแผนถาษีของแพทย์และทันตแพทย์ "ความแตกต่างระหว่างประเภทของเงินได้พึงประเมินที่แพทย์และทันตแพทย์ได้รับ"
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

- การว่าจ้างลูกจ้างซับคอนแทรคดีจริงหรือ
- HR กับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
- เงินจูงใจ ค่าคอมมิชชั่น เป็นค่าจ้างตามกฏหมายประกันสังคมหรือไม่
- Social Media/Line/Facebook ดาบ 2 คม ถ้าใช้ในเวลาทำงานเลิกจ้างได้
- เคาะกลยุทธ์ผู้บริหารหญิงเหล็ก "Trident Steel" สตาร์ทอัพพันล้านกับเป้าหมาย Scrap Hup of AEC

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มิถุนายน 2562

- กระบวนการคุณภาพในการจัดทำบัญชี
- เรื่องบัญชีที่ธุรกิจ Start up ต้องทราบ
- ความสำคัญของคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
- ดอกเบี้ยออมทรัพย์กับภาษีและเรื่องที่นักบัญชีต้องใส่ใจ
- ค่าน้ำมันรถยนต์ ทำอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ ไม่ถือว่าเป็นเงินได้พนักงาน
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด