ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2560

-  เจาะนโยบาย 3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
-  ประเด็นภาษี "ค่าปรับจากการผิดสัญญา"
-  บัญชีพิเศษตามประมวลรัษฏากร ประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม
-  "น่าคิด...คิดต่อ" จากหนังสือตอบหาข้อรือกรมสรรพากร
-  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ E-Tax Invoice by Email
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-  แนวโน้มความท้าทาย...ในสายงาน HR ยุคใหม่
-  การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในงาน HR 
-  ราคาของความซื่อสัตย์
-  คุณรักงานที่คุณทำหรือเปล่า
-  "ST-A-R" เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขีดความสามารถของพนักงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2560

-  เตรียมพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
-  ปรับกลยุทธ์บริหารต้นทุน
-  การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือด้วยวิธี Perpetual
-  รู้จักสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
-  บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ประเด็นที่ไม่ควรข้าม
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด