ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2561
- ภาษีเงินดิจิทัล
- Public Charitable Institution
- ปัญหาหนี้ภาษีอากรในคลีล้มละลาย
- การใช้รายงานจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ
- สรุปสาระสำคัญพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

- CEO ฟันน้ำนม
- การใช้ CHATBOT ในงาน HR
- HR ก้าวไปสู่ยุค HR DIGITAL ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้
- ลงทุนยังไงไม่ให้เสียภาษี ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้อยู่
- เปิดบ้าน "Sea (Thailand)" เรียนรู้แนวคิดการทำงานในแบบ "The Sailors Life"

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2561

- ใครมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ระบบออนไลน์ที่สำคัญในการติดต่อกับสภาวิชาชีพบัญชี
- มาตรฐานการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรปี 2561
- นักบัญชี VS งบการเงิน การนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร (ภาค 3 ตอนจบ)
- คำศัพท์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด