ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน เมษายน 2562

-ทำไมต้อง Coach
-เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ ภาคหนึ่ง
-ปัญหาสุขภาพจิตกับการทำงาน ปัญหาที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารไม่ควรมองข้าม
-ค่าโทรศัพทืเป็น "ค่าจ้าง" ที่ต้องนำมาคำนวณเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือไม่?
-ผ่ากลยุทธ์สร้างคน "MONO GROUP" เดินหน้ายกระดับสู่การเป็น Universe of Entertainment สัมภาษณ์ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
-หัวหน้าสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบถ้าสั่งงานเรื่องเดียวกัน แต่สั่งไปหลายคน ทำไมกฎหมายถือว่าคนสุดท้ายต้องรับผิดชอบเต็มๆ ไปโดยอัตโนมัติ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561