ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

- HR รู้ทันเทคโนฯ
- Smart Money for Salaryman
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
- เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ (ภาคจบ)
- โค้ช..เครื่องมือการพัฒนาให้ Okrs ประสบความสำเร็จ
- Training Evaluation : ก่ารประเมินผลฝึกอบรมบุคลากร
- ไขกุญแจแห่งชัยชนะและเส้นทางสู่ความสำเร็จ "Prop2Morrow"

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561