ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

-  ปรับบทบาทนัก HRD สู่ความเป็นมืออาชีพ
-  การออกแบบสถานที่ทำงานสำหรับคนในยุคดิจิทัล 
-  คืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ... ประโยชน์คืออะไร ?
-  คนเก่ง...ต้องรู้จักก้าว...
-  เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ "ใช่" โดนใช้ Resume ผู้สมัครงาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคา 2559
พฤศจิกายน 2559