ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

-  10 คำถามสัมภาษณ์ยอดฮิตสำหรับผู้สมัครงาน GEN Y
-  "การบริหารผลงาน" คืออะไร ? ทำอย่างไรให้ได้ผล ?
-  นวัตกรรมและการพัฒนาทุุนมนุษย์
-  โค้งสุดท้ายแบบนี้เลือกอะไรดีในการประหยัดภาษี
-  HR TRANSFORMATION จากยุคสู่ยุคจัดการคนใหม่ให้อยู่กับองค์กรนานขึ้น

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
กันยายน 2560
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560