ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน เมษายน 2561

- เพิกถอน "ใบลาออก" ได้จริงหรือ?
- ระวัง! อคติในการสัมภาษณ์งาน
- เทคนิคการสอนงานให้ได้งาน
- การบริการความขัดแย้งและการสร้างทีม ตามแนวทาง PDCA
- COMPETENCY ASSESSMENT แนวคิดการประเมินสมรรถนะของทีมงาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560