ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กันยายน 2560

-  ข้อบังคับการทำงานในยุค DIGITAL ECONOMY
-  สูตรสำเร็จการทำงานของนัก HR ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
-  ถูกเลิกจ้างทาง "โปรแกรมแชต" ได้หรือไม่ ?
-  งานที่มีปัญหามาจากคนและการจัดการ
-  อันตรายจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กันยายน 2560
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560