ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มีนาคม 2562

-ลาออกโดยไม่สุจริต
-กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : อย่างไรถือว่าเลิกจ้าง
-5 ปัจจัยต้องรู้! เพื่อรักษา "คนเก่ง" ให้อยุ่คู่องค์กร
-5 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรเช็กให้ดี ก่อนยื่นภาษีปี 2561
-ติดปีกศักยภาพ "คน" มุ่งตรงสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือ Coaching และ Mentoring
-"Johari Window" ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์
-ผู้ประกันตน...สมัครใจลาออก (เพราะถูกข่มขู่ให้กลัว) หรือสมัครใจร่วมจากรับเงิน "ว่างงาน" อย่างไร?

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561