ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

- ทำงานแบบ Gig ได้หรือเสีย
- เคล็ดลับ "จัดพอร์ต" กองทุนรวม
- การบริหารจัดการพนักงานระดับปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารสั่งงาน
- The Effective Leader "ผู้นำ" นำอย่างไรให้ได้ทั้ง "'งาน" และ "คน"
- เทคนิคการ Coach กับการสร้าง S-Curves Career ของพนักงาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561