ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

-  องค์กรในฝันในยุค 4.0
-  คำถามฉุกคิด...เทคนิคการโค้ชให้ได้งานและได้ใจ
-  เมื่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่พอใจการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่จะมีวิธี "คุ้มครอง" อย่างไร ?
-  อย่าปล่อยให้ใครขโมยความสำเร็จของคุณไป
-  เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ "ใช่" โดนใช้ Resume ผู้สมัครงาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคา 2559