ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-  แนวโน้มความท้าทาย...ในสายงาน HR ยุคใหม่
-  การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในงาน HR 
-  ราคาของความซื่อสัตย์
-  คุณรักงานที่คุณทำหรือเปล่า
-  "ST-A-R" เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขีดความสามารถของพนักงาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พฤษภาคม 2560
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคา 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559