ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

-ภาษีซื้อขอคืนได้หรือเครดิตภาษีขายได้
-จ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นแบบไหนไม่เป็นปัญหาภาษี
-อย่าลืมแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์
-รายการบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง (ตอนที่ 3)
-นำส่งงบการเงินบัญชีชุดเดียวใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ธันวคาม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561