ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มีนาคม 2561

-  ตรวจเช็กสุขภาพการเงินกับ NCB
-  คำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสำคัญ
-  การปรับปรุงในสาระสำคัญของ TAS 7 งบกระแสเงินสด
-  เรามาคุยกันต่อเรื่องหมวดบัญชี การออกแบบผังบัญชีกันเถอะ
-  รู้จักกับเครื่องบันทึกการเก็บเงินอุปกรณ์สำคัญสำหรับกิจการค้าปลีก
-  นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือสอบบัญชีจะต้องรักษาสถานภาพอย่างไร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
ตุลาคม 2560
กันยายน2560
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560