ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กรกรฎาคม 2560

-  ธุรกิจให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน"
-  ธุรกิจให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  ผลกระทบต่อนักบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีตามนโยบาย National e-Payment
-  บัตรใบเดียวจ่ายได้ทุกธุรกรรมทั้งซื้อขาย บริการ กับประเด็นถามตอบที่น่าสนใจกับเครื่อง EDC
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559