ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562

-  เมื่อมาตรฐาน NPAEs จะเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่กระทบบ้าง
-  4 ข้อควรระวัง เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
-  รู้หรือยัง? ซื้อบ้านหรือคอนโด ยกเว้นภาษีสูงสุดถึง 2000,000 บาท
-  บุคคลธรรมดาทำธุรกิจกับการวางแผนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-  กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี Blockchain
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562