ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กันยายน 2560
-  เตรียมความรู้เพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
-  "รับจ้างทำของ" ผลกระทบทางภาษ๊อากร
-  การควบรวมกิจการ
-  จ้างผู้สูงอายุสร้างงานช่วยประหยัดภาษี
-  การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กันยายน 2560

-  ข้อบังคับการทำงานในยุค DIGITAL ECONOMY
-  สูตรสำเร็จการทำงานของนัก HR ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
-  ถูกเลิกจ้างทาง "โปรแกรมแชต" ได้หรือไม่ ?
-  งานที่มีปัญหามาจากคนและการจัดการ
-  อันตรายจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กันยายน 2560

-  Update ข่าวสารมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่
-  การค้าออนไลน์ - ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 1)
-  อย่างไรถือเป็นการ "รับจ้างทำของ"
-  คุณพร้อมหรือยังกับ... ยุคสรรพากร 4.0
-  จะหัก 5% หรือจะหัก 3% ปัญหาการหักภาษีของค่าเช่าและบริการ
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด