ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562
-นักบัญชีในยุค Gig Economy
-ใบกำกับภาษีปลอมตรวจสอบอย่างไร
-ภาษีของบริษัทต่างประเทศ (ตอนที่ 1)
-ฝากครรภ์ คลอดบุตร ลดหย่อนบุตรปี 2561 หักอย่างไร (ตอนแรก)
-คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ : การเพิ่มทุนและลดทุนเพื่อเลี่ยงภาษี
-สะดวก ง่าย ประหยัดกับร่างพระราชบัญญัติ (e-Payment) ตามประมวลรัษฎากร
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

-7Ps เพื่อบริหารคนรุ่นใหม่ให้อยู่หมัด
-กฏหมายคุ้มครองแรงงาน : ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
-ว่าด้วยศิลปะการบริหาร คน ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก
-Engagement Survey กับความสุขในการทำงานของพนักงาน
-ถึงเวลาให้ความสนใจแบรนด์นายจ้าง ( Employer Branding) (ตอนที่ 1)
-ลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่อย่างไร และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองอย่างไรตามกฎหมายเงินทดแทน(ฉบับใหม่)

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562

-ภาษีซื้อขอคืนและภาษีซื้อต้องห้าม
-ตรุษจีนได้รับเงินอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่
-หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี
-วิเคราะห์อีกที ร่างกฎหมายที่ให้ธนาคารส่งบัญชีให้สรรพากร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด