ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
-ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
-Interview regarding to Transfer Pricing
-วางแผนภาษีจากมอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงานหรือลูกจ้าง
-คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ การเพิ่มทุนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
-ภาษี : พักผ่อน ท่องเที่ยว สัมมนา โบนัส จัดเลี้ยง แจกรางวัลส่งท้ายปี 2561 ต้อนรับปี 2562
-ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ธันวาคม 2561

-HR TREND 2019
-ถึงเวลาใส่ใจ ความจงรักภัคดีต่อองค์กร
-Update การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
-เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เกิด Cost Awareness
-การประเมินผลงาน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
-ลูกจ้างรายเดือน ยอมรับค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันคูณด้วยจำนวนวันที่มาทำงานจริง ผิดกฎหมายหรือไม่

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

-ภาษีซื้อขอคืนได้หรือเครดิตภาษีขายได้
-จ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นแบบไหนไม่เป็นปัญหาภาษี
-อย่าลืมแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์
-รายการบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง (ตอนที่ 3)
-นำส่งงบการเงินบัญชีชุดเดียวใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด