ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาท่านยังไม่มีรายการสมัครสมาชิก

   

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เอกสารภาษี feed

เรียงลำดับ:
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี

ราคา : ฿2,100.00   


โปรโมชั่นพิเศษสุด!!
- รับฟรี e-Magaxine Index & Audio Book :
อ่นและสืบค้นข้อมูลข่าวสารกฎหมาย บทความด้านบัญชี
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูปแบบ e-book

--------------------------------------
ของสมนาคุณ...
1. รับวารสารเอกสารภาษีอากร - 12 ฉบับ
2. รับหนังสือประมวลรัษฎากร ปี 62 - 1 เล่ม
3. รับหนังสือ Tax Ruling เล่ม 5 - 1 เล่ม

สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 2 ปี
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 2 ปี

ราคา : ฿3,800.00   


โปรโมชั่นพิเศษสุด!!
- รับฟรี e-Magazine Index & Audio Book :
อ่านและสืบค้นข้อมูลข่าวสารกฎหมาย บทความด้านบัญชี
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูแบบ e-book

-------------------------------------
ของสมนาคุณ...
1. รับวารสารเอกสารภาษีอากร - 24 ฉบับ
2. รับหนังสือประมวลรัษฏากร ปี 62,63  - 2 เล่ม
3. รับหนังสือสรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินฯ - 1 เล่ม

 
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 3 ปี
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 3 ปี

ราคา : ฿5,500.00   


โปรโมชั่นพิเศษสุด!!
- รับฟรี e-Magazine Index & Audio Book :
อ่านและสืบค้นข้อมูลข่าวสารกฎหมาย บทความด้านบัญชี
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูปแบบ e-book

---------------------------------------------
ของสมนาคุณ...
1. รับวารสารเอกสารภาษีอากร - 36 ฉบับ
2. รับหนังสือประมวลรัษฏากร ปี 62,63,64 - 3 เล่ม
3. รับหนังสือ Tax Ruling เล่ม 5 - 1 เล่ม
4. รับหนังสือบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรฯ - 1 เล่ม


สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 4 ปี
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 4 ปี

ราคา : ฿7,200.00   


โปรโมชั่นพิเศษสุด!!
- รับฟรี e-Magazine Index & Audio Book :
อ่านและสืบค้นข้อมูลข่าวสารกฎหมาย บทความด้านบัญชี
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูปแบบ e-book

----------------------------------------
ของสมนาคุณ...
1. รับวารสารเอกสารภาษีอากร - 48 ฉบับ
2. รับหนังสือประมวลรัษฎากร ปี 62,63,64,65 - 4 เล่ม
3. รับหนังสือสรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินฯ - 1 เล่ม
4. รับหนังสือบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรฯ - 1 เล่ม


 
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 5 ปี
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 5 ปี

ราคา : ฿8,800.00   


โปรโมชั่นพิเศษสุด!!
- รับฟรี e-Magazine Index & Audio Book :
อ่านและสืบค้นข้อมูลข่าวสารกฎหมาย บทความด้านบัญชี
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูปแบบ e-book

-----------------------------------------
ของสมนาคุณ...
1. รับวารสารเอกสารภาษีอากร - 60 เล่ม
2. รับประมวลรัษฏากร ปี 62,63,64,65.66 - 5 เล่ม
3. รับหนังสือสรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินฯ - 1 เล่ม
4. รับหนังสือบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรฯ - 1 เล่ม
5. รับกระเป๋าสะพาย Happy Bag - 1 เล่ม


 

  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 5