ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก
เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561
- เสนอรื้อโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่
- ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 ทุกครั้งที่จ่ายเงินไปต่างประเทศหรือไม่
- การสื่อสารข้อบกพร่องการควบคุมภายในจากการสอบบัญชี
- ข้อพิจารณาทางกฎหมายธุรกิจและภาษีในการซื้อขาย/ควบรวมกิจการ
- ย้ำอีกที! ก่อนจะพลาดรถด่วนขบวนสุดท้ายในการลดหย่อนภาษีด้วย LTF และ RMF
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561