ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- “หน้ากากอนามัย” กับภาษีศุลกากร
- ผลกระทบของ COVID 19 ในงบการเงิน
- รวม 57 มาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19
- สถานการณ์ COVID 19 กับการทำงานที่เปลี่ยนไปของนักบัญชี
- มาตรการสากลทางภาษี เพื่อแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

- HR กับการรับมือวิกฤติโรคระบาด
- Covid 19…กับสิทธิของผู้ประกันตน-ลูกจ้าง ในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- กลุ่มบริษัทธรรมนิติ..กับการนำพาธุรกิจฝ่าวิกฤติ Covid 19 สัมภาษณ์ : คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล
กรรมการจัดการคนที่ 1 กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
- ผ่าประเด็น บริหาร “คน” ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน : ลูกจ้างเซ็น แต่นายจ้างไม่เซ็น? แบบนี้ถือว่า
สัญญาจ้างมีผลหรือยัง?และแก้ผ้าถ่ายรูปหน้าป้ายชื่อบริษัท...ศาลอนุมั้ติให้เลิกจ้างได้!

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

- มาตรการเยียวยา Covid-19 : การยื่นภาษีนิติบุคคล
- การเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง
- สรุปมาตรการภาษี (ช่วงวิกฤติ) ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- Content and IT’s Value นำเสนอข้อมูลมีคุณค่า เพิ่มศักยภาพสื่อสารนักบัญชียุคดิจิทัล
- กรมพัฒน์ฯ เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ผู้ประกอบการเน้นอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร

 
x
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. Accept