ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2564

-  สัมภาษณ์พิเศษ คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-  สิทธิตัดรายจ่ายหนี้สูญทางภาษีปี 63 ตามหลักเกณฑ์ใหม่
-  การนำเสนองบการเงิน
-  การคำนวณต้นทุนและรายจ่าย ของผู้ประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
-  ยุค 5G จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมี " คู่มือปฏิบัติงาน "
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

-  อัปเดตประเด็นจาก กระทรวงแรงงาน ที่ผู้ประกอบการควรรู้
-  เทคนิคการจูงใจรักษาบุคลากรด้วย " Onboarding Program "
-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและโควิด-19
-  ความยั่งยืนขององค์กรกับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
-  " การใช้สิทธิลาป่วยแล้วคิดว่าเสียสิทธิที่ดีกว่าไป จึงขอร้องทุกข์เพิ่มสิทธิ " มันทำได้หรือไม่

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2564

-  OKRs และ KPI สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน
-  คู่มือปฏิบัติงานยุค 5G
-  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
-  คนละครึ่ง เราชนะ เรารักกัน รายได้ที่ช่วยเหลือจากภาครัฐแบบนี้ เสียภาษีอย่างไร?
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก

 
x
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. Accept