ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

-  เรื่องที่ต้องรู้ก่อนบริษัทลงทุนในกองทุนรวม
-  ส่อง 3 ประเด็น ภาษีอากรที่มักมีข้อโต้แย้ง
-  " ขอทุเลา " การเสียอากรศุลกากร
-  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย " อัตราเดียว " เมื่อใช้ e-Withholging Tax
-  รู้ก่อน " พักทรัพย์ พักหนี้ " ลดภาระภาษี
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

- เรียนรู้จากผู้นำด้านเทคโนโลยี ในยุคคลาวด์ เทคนิคประเมินผลงานฉบับ Microsoft
- การใช้ SER คัดกรองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน ใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมได้ ?
- ช่วงโควิด-19 จ่ายค่าจ้าง 0% 50% 75% ได้ด้วยหรือ ?
-  การปรับตัวของหัวหน้างานสู่ความเป็นมืออาชีพ

เรื่องจากปก CPD&Account
ฉบับเดือน ตุลาคม 2564

- โค้งสุดท้ายของปี 2564 เงื่อนไขการเก็บชั่วโมง CPD ในสถานการณ์ COVID-19
- เลื่อนยื่นภาษีปี 2564 มีอะไรที่ต้องรู้และเข้าใจบ้าง ?
-
กลยุทธ์ในการจัดทำบัญชีให้มีคุณภาพ
- การยกเลิกและการออกใบแทนใบกำกับภาษี

 

สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก

 
x
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. Accept