ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มิถุนายน 2564

-  สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา  หอมเอนก (PDPA Insight and Solution for Business)
-  การคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด ตามกฎหมายใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้
-  นายจ้างให้ลูกจ้างอยู่บ้านฟรี ต้องเสียภาษีหรือไม่
-  ยกเว้นภาษีกรณีเงินช่วยเหลือสนับสนุน ลดผลกระทบ Covid-19
-  " ขนส่ง" กับปัญหาภาษี เมื่อรวมกับบริการอื่น
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

-  กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ความสุขในการทำงานที่พนักงงานเลือกได้
-  กลยุทธ์การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องดอกเบี้ยที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ กับผลกระทบดอกเบี้ยในคดีแรงงาน
-  เมื่อการเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง จะมีผลต่อนายจ้าง ลูกจ้าง อย่างไร

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มิถุนายน 2564

-  กลยุทธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
-  กฎหมายใหม่ อัตราดอกเบี้ยใหม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง
-  อยู่บ้านฟรี ต้องเสียภาษีเงินได้
-  การบริหารบัญชีลูกหนี้การค้า
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก

 
x
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. Accept