ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กรกฏาคม 2564

-  เกณฑ์ความเสี่ยงถูกตรวจสอบภาษีจากระบบ RBA
-  แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสียอากรแสตมป์ ตราสารจ้างทำของ
-  สินทรัพย์ดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาระทางภาษี
-  พิธีการศุลกากร ผ่านแดนและถ่ายลำ
-  มาตรการทางภาษี เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 (Update ปี 2564)
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

-  ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลสู่รูปแบบดิจิทัล
-  เสาหลัก 4 ประการ ในการออกแบบและวางระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
-  นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ลูกจ้างฝ่าฝืนลงโทษทางวินัยได้หรือไม่
-  เทคโนโลยีต้องห้าม (Dark Technology)
-  การเลิกจ้างก่อนเริ่มงาน : ข้อพึงระวังของลูกจ้างเมื่อจะเปลี่ยนงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2564

-  การจัดการ SMEs บัญชีเดียว อย่างมืออาชีพ
-  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะใช้เกณฑ์ใดในการคำนวณกำไรสุทธิ
-  ประมาณการ ภ.ง.ด.51 อย่างไร เพื่อการนำส่งไม่ผิดพลาด
-  ถ้าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีอะไรต้องระวังบ้าง?
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก

 
x
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. Accept