ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

-  กลยุทธ์การพัฒนาคนปี 2563
-  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ประกันตนได้อะไร จากกองทุนประกันสังคม
-  จิตวิทยาการบริหาร “ภาวะผู้นำ” ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยพัฒนา
-  ครบเครื่องเรื่องค่าตอบแทน : ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ผลกระทบที่ต้องระวัง
-  คลายปมปัญหาแรงงาน ผ่าประเด็นบริหาร “คน” ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562