ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน เมษายน 2563
-  งบการเงิน-การจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
-  เงินกู้ยืมจากกรรมการ กับการถือเป็น “รายได้” ทางภาษี
-  “SMEs โปรดี บัญชีเดียว” แคมเปญเข้าถึงแหล่งเงินทุน
-  สถานการณ์ Covid -19 กับการรับรู้รายได้ ก่อนปิดงบการเงิน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562