วารสารที่จะช่วยพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมอัพเดตกฎหมายแรงงาน

เลือกจำนวนปีในการสมัครสมาชิก

วันนี้ - 20 ก.ค. 63

landing
landing
landing
landing
landing
landing
landing
landing

รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั้งศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัพเดทข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิคบริหารและพัฒนา “คน” ทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมทันยุค

กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงานซึ่งผู้บริหารและคนทำงานควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัพเดทกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาดูแลตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • รับหนังสือ กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)
  • รับส่วนลดในการอบรมและสัมมนาของ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  • รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 1 ครั้ง
  • รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ
  • รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น