ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องเด่นจากปก เอกสารภาษีอากร
ประจำเดือน มกราคม 2565

-  ทิศทางบริหารงานและแนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2565
-  "ส่งออกสินค้าตัวอย่าง" กับเรื่องของภาษีเงินได้
-  Q&A ภาษีสรรพสามิต น้ำมันเชื้อเพลิง
-  "งดเบี้ยปรับ" ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
-  ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศกับการจ่ายภาษี
เรื่องเด่นจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มกราคม 2565

- HR Trend for Next Normal 2022 and Employee Retention Strategy
- ข้อพึงระวังในการนำ Flexible Working การทำงานแบบยืดหยุ่นมาใช้ในองค์กร
- ปรับอะไรกับงาน Recruitment เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- องค์กรจะปรับตัวเองอย่างไร? ในยุคนี้ (โควิด-19)

เรื่องจากปก CPD&Account
ประจำเดือน มกราคม 2565

- ทิศทางการยกระดับมาตรฐานนักบัญชีไทย ในปี 2565
- "เทคนิคการตรวจสอบ" เพิ่มประสิทธิภาพงานให้นักบัญชี
-
"ภาษีมูลค่าเพิ่ม" กับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า

สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
สมัครสมาชิก Online
ต่ออายุสมาชิก
 
 
x
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. Accept