ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2563
-  การส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารต่อกรมสรรพากร
-  RMF ซื้ออย่างไร ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-  “คลังสินค้าทัณฑ์บน” ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
-  9 ประเด็นปัญหาของการนำ TFRS16 ไปใช้ (ด้านผู้เช่า)
-  สัญญาจ้างแรงงานและภาระภาษีที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องศึกษา
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

-  กลยุทธ์การพัฒนาคนปี 2563
-  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ประกันตนได้อะไร จากกองทุนประกันสังคม
-  จิตวิทยาการบริหาร “ภาวะผู้นำ” ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยพัฒนา
-  ครบเครื่องเรื่องค่าตอบแทน : ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ผลกระทบที่ต้องระวัง
-  คลายปมปัญหาแรงงาน ผ่าประเด็นบริหาร “คน” ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2563

-  Checklist คุณสมบัตินักบัญชี..ที่ผู้บริหารต้องการ
-  “งบการเงิน” กับการสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในบัญชีของกิจการ
-  ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรปี 2563 สรุปประเด็นที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ
-  กรมสรรพากรเตือนการซื้อ ขายใบกำกับภาษีปลอม มีโทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร